OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému daňových podvodov DPH a odhaľovania podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR

29.04.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 19. mája 2015 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému:

„Mechanizmus daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR“
Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Lektormi školenia sú zamestnanci FR SR.
Prezentácie sa budú týkať opatrení prijatých v rámci boja proti daňovým únikom a vybraných aspektov DPH, daňovej kontroly a indikátorov podvodného konania.
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:30 h s registráciou od 8:30 hod.
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 7. mája 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.