OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému colných podvodov a ich odhaľovanie colnými orgánmi v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR

08.04.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 17. apríla 2015 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému:
 
„Mechanizmy  colných podvodov a ich odhaľovanie colnými orgánmi pri výkone následných kontrol v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Lektormi školenia sú zamestnanci FR SR.

Prezentácie sa budú týkať výkonu následnej kontroly a typov následných kontrol, druhov colných podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR a odhaľovania podozrení z podvodov počas výkonu následných kontrol v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:30 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 13. apríla 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.