OCKÚ OLAF organizuje ďalšie zo série školení na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

04.10.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ SR) dňa 11. októbra  2016 školenie na tému:
 
„Praktické skúsenosti z výkonu kontrol“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
 
Školenie bude zamerané na prezentáciu kontroly NKÚ SR v praxi a prezentovanie zákona o kontrole v štátnej správe č. 10/1996 v znení zmien a doplnkov.
    
Lektorkou školenia bude zamestnankyňa NKÚ SR a OCKÚ OLAF.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 13:30 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 06. októbra 2016 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.