OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

12.09.2014

Dňa 19. septembra 2014 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ pod názvom:

  • Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym auditom za OP NSRR v systéme CEDIS a ich reportovanie na Európsku komisiu v súvislosti s prípravou na ukončenie pomoci

Školenie je určené pre zamestnancov štátnej správy zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami v rámci implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 hod. Lektormi sú zamestnanci štátnej správy.