OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému overovania hospodárnosti výdavkov

20.08.2019

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 04. septembra 2019 v spolupráci so sieťovýmipartnermi z Úradu podpredsedu vlády pre investície  a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) a z Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:
 
„Overovanie hospodárnosti výdavkov“

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia budú zamestnanci ÚPPVII, MŽP SR a MH SR.  
     
Školenie sa uskutoční v priestoroch účelového zariadenia ÚV SR, Hotel Bôrik, v čase od 8:30 do 17:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.
 
Ide o opakované školenie.