OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia policajného zboru

08.04.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 20. apríla 2015 v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia policajného zboru (NAKA) školenie na tému:

„NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Lektormi školenia sú zamestnanci NAKA.

Prezentácie sa budú týkať trestnoprávnej charakteristiky trestných činov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ a vybraných právnych a aplikačných problémov v oblasti odhaľovania, dokumentovania a vyšetrovania trestných činov poškodzovania finančných záujmov EÚ.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:00 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 13. apríla 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.