OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

10.06.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 16. júna 2015 v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR (MS SR) a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) školenie na tému:

„Trestné právo v kontexte ochrany finančných záujmov EÚ v SR“
 

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Lektormi školenia sú zamestnanci MS SR a GP SR.

Prezentácie lektorov sa budú týkať návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcich finančné záujmy Únie vedenom prostredníctvom trestného práva, inštitútu Európskeho prokurátora a ochrany finančných záujmov EÚ v SR prostriedkami trestného práva.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 12:15 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 11. júna 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.