Nová podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná aj za ochranu rozpočtu EÚ pred podvodmi a korupciou

06.11.2014

Od 1. novembra 2014 začala fungovať nová Európska komisia (EK). Problematika ochrany rozpočtu EÚ pred podvodmi a korupciou bude patriť do portfólia podpredsedníčky EK pre rozpočet a ľudské zdroje pani Kristalini Georgievovej.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) bude jednou z podporných služieb v rámci portfólia činnosti eurokomisárky pre rozpočet a ľudské zdroje.
 
Tlačová správa EK zo dňa 1. novembra 2014: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1237_sk.htm

Webová stránka Kristalini Georgievovej: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva_en