Návšteva ukrajinskej delegácie na sekcii kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR

03.10.2016

Dňa 19. septembra 2016 navštívila ukrajinská delegácia v rámci programu Civil Servants Mobility Programme, financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom, Úrad vlády SR, sekciu kontroly a prevencie korupcie (SKPK) za účelom výmeny informácií z oblasti boja proti korupcii na Slovensku a na Ukrajine.
 
Na stretnutí prezentovali zástupcovia SKPK činnosti sekcie, a to najmä v oblasti kontroly a prevencie korupcie a plnenia úloh v oblasti boja proti korupcii, v oblasti podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ na Slovensku, prešetrovania sťažností a iných podnetov a skúseností z kontroly verejného obstarávania.  

Cieľom ukrajinskej návštevy bolo oboznámiť sa detailne s komplexným inštitucionálnym nastavením boja proti korupcii na Slovensku, prevencie korupcie, s kompetenciami a pôsobnosťou jednotlivých zložiek verejnej moci, ako aj s úlohou mimovládneho sektora v tejto oblasti.
 
Ukrajinskí účastníci vyhodnotili stretnutie ako veľmi prínosné a odniesli si z neho množstvo ďalších nových poznatkov, ktoré plánujú na Ukrajine využiť a ktoré im napomôžu v boji s korupciou.
 
Okrem Úradu vlády SR navštívili aj ďalšie kompetentné inštitúcie v Slovenskej republike – Ministerstvo spravodlivosti SR, Národnú kriminálnu agentúru Prezídia policajného zboru, Generálnu prokuratúru SR a pod.