Národný úrad pre OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ z pohľadu trestného práva

07.10.2020

Upozornenie: Školenie bolo zrušené vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu.

Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 12. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR GP SR (ďalej len „ÚŠP GP SR“) školenie zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  

„Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ z pohľadu trestného práva“

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektorom školenia je zamestnanec ÚŠP GP SR.      
   
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR - hotel Bôrik, v čase od 08:30 do 16:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.