Kontakt

Odbor Národný úrad pre OLAF


Adresa:
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská Republika

Tel.: +421 2 20 925 562 - Sekretariát
E-mail: afcossr@vlada.gov.skOznámenie podozrenia z nezrovnalostí:

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.