Kontakt

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF


Adresa:
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská Republika

Tel.: +421 2 20 925 562 - Sekretariát
Fax: +421 2 572 95 530
E-mail: afcossr@vlada.gov.sk


Kontaktné adresy slovenských médií


Oznámenie podozrenia z nezrovnalostí:

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 


 

Unit Central Contact Point for OLAF

Priezvisko: Prievalska Bartosova
Meno: Tatiana
Funkcia: communication manager, OAFCN member

Adresa:
Úrad vlády SR
Nám. Slobody 1,
813 70 Bratislava 1
Slovenská Republika

Tel: +421 2 20 925 504
Fax: +421 2 572 95 530
E-mail: tatiana.prievalska@vlada.gov.sk
Web stránka: http://www.olaf.vlada.gov.sk