Konferencia OLAF-u zameraná na boj proti podvodom v oblasti programov EÚ na rozvoj vidieka

15.10.2013

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) organizuje v dňoch 14. – 15. októbra 2013 v chorvátskom Záhrebe konferenciu na tému "Ako predchádzať a bojovať proti podvodom v oblasti rozvoja vidieka". Na konferencii sa zúčastňujú odborníci zo všetkých členských štátov EÚ, a tiež z Albánska, Bosny a Hercegoviny, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, z Čiernej Hory, Srbska a z Turecka. Na konferencii sú prítomní aj experti z Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo Európskej komisie a  Európskeho dvora audítorov.
Podujatie je zamerané na výmenu informácií medzi expertmi ako i na zdieľanie skúseností a osvedčených postupov pri implementácii opatrení v boji proti podvodom.  
Počas dvojdňovej konferencie budú odborníci diskutovať napríklad aj o tom, ako najlepšie predchádzať podvodom pri zadávaní verejných zákaziek v rámci projektov financovaných z fondov EÚ.
Na konferencii vystúpi chorvátsky minister poľnohospodárstva Tihomir Jakovina ako aj generálny riaditeľ OLAF-u, Giovanni Kessler, ktorý pri tejto príležitosti uviedol, že: "viac ako 77% územia EÚ je klasifikovaného ako vidiek a vidiecke oblasti sú domovom pre približne polovicu obyvateľov EÚ. Približne 15 miliárd EUR rozpočtu EÚ je každý rok alokovaných na ochranu vidieckeho prostredia a na podporu vyváženého a udržateľného rozvoja. Ďalšie EÚ peniaze sú venované vidieckym oblastiam v kandidátskych krajinách, ktoré sa pripravujú na členstvo v EÚ. Našou úlohou je zabezpečiť, aby sa tieto financie dostali k ľuďom a na projekty vypracované na tento účel“.
Za Slovenskú republiku sa na konferencii zúčastňuje zástupca OCKÚ OLAF a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 6/2013 zo dňa 14. 10.2013:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2013/20131014_01_en.htm