Konferencia o budúcnosti Európy – spustenie digitálnej platformy

07.05.2021

Dňa 19. 04. 2021 spustila Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy zložená zo zástupcov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie viacjazyčnú digitálnu platformu pre konferenciu o budúcnosti Európy na adrese: https://futureu.europa.eu/, na ktorej vyzýva všetkých občanov EÚ, aby prispeli k formovaniu ich vlastnej budúcnosti a budúcnosti Európy ako celku. Platforma je k dispozícii v 24 jazykoch, čo umožňuje občanom z celej Únie zdieľať a vymieňať si svoje nápady a názory prostredníctvom online podujatí.
 
V praxi to znamená, že konferenčné akcie sa teraz môžu začať konať v celej EÚ. Platforma je centrom, prostredníctvom ktorého sa bude zhromažďovať celková spätná väzba z týchto udalostí. Pôsobí tiež ako „verejný priestor“, kde občania a zainteresované strany môžu zdieľať a diskutovať o svojich predstavách o budúcnosti Európy.
 
Táto spätná väzba získaná z platformy bude slúžiť ako vstup pre „plenárne zasadnutia“ konferencie a pre „panely občanov EÚ“, ktoré sú plánované v druhej polovici roku 2021. Inauguračné podujatie sa uskutoční 9. mája v Štrasburgu - čiastočne alebo úplne online - v závislosti od obmedzení COVID ‑ 19 a predpisov o verejnom zdraví.
 
Platforma tiež poskytuje informácie o samotnej konferencii a jej aktivitách. Je otvorená pre všetkých občanov EÚ, ako aj pre inštitúcie a orgány EÚ, národné parlamenty, národné a miestne orgány a občiansku spoločnosť. Bude plne rešpektovať súkromie používateľov a pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany údajov.
 
Na základe rozhodnutia Výkonnej rady konferencie zoznam diskutovaných tém je nasledovný:

• Zmena podnebia a životné prostredie
• Zdravie
• Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta
• Digitálna transformácia
• Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť
• Migrácia
• Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport
• EÚ vo svete
• Európska demokracia
• Iné nápady (kde môžu občania zdieľať nápady, ktoré podľa nich nezapadajú do iných vyššie uvedených kategórií)

Odpovede na súvisiace otázky sa nachádzajú tu (v angličtine).  

Súčasne bude vytvorený priestor na diskusiu aj na sociálnych sieťach pod hashtagom: #TheFutureIsYours.
Informácia o konferencii je zverejnená aj na webovom sídle Partnerskej dohody, venujúcemu sa fondom Európskej únie: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/konferencia-o-buducnosti-europy/.