Informácia o realizácii školenia z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

06.05.2014

Dňa 6. mája 2014 organizuje odbor OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ školenie pod názvom:
  • Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym auditom za OP NSRR v systéme CEDIS a ich reportovanie na Európsku komisiu v súvislosti s prípravou na ukončenie pomoci.
Školenie je určené pre zamestnancov orgánov štátnej správy. Lektormi sú zamestnanci štátnej správy.