Informácia o realizácii školenia v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

22.01.2015

Dňa 29. januára 2015 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR školenie na tému:
  • Správna evidencia nezrovnalosti v ITMS, riešenie nezrovnalosti v rámci auditov operácií a systémových auditov
Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu, kontroly, auditu.  Lektormi sú zamestnanci Ministerstva financií SR a OCKÚ OLAF.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 hod. s registráciou od 8:30 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú, najneskôr do 23. januára  2015 na tel. č.:02/20925777, prípadne emailom na adresu: anna.machalikova@vlada.gov.sk.