Informácia o realizácii školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v SR

14.02.2014

Úrad vlády SR, sekcia kontroly a boja proti korupcii, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zorganizoval dňa 13. februára 2014 v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru školenie na tému:
„Forenzný audit“
Školenie bolo určené pre zamestnancov orgánov štátnej správy zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ŠF a KF). Lektormi školenia boli zamestnanci štátnej správy.