Informácia o realizácii školenia na tému evidencie nezrovnalostí v systéme ITMS

29.06.2015

V dňoch 30. júna, 2. júla, 7. júla a 9. júla 2015 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR sériu školení na tému:
  • Správna evidencia nezrovnalostí v systéme ITMS

Školenie je určené pre používateľov systému ITMS, ktorí evidujú údaje o nezrovnalostiach, žiadostiach o vrátení finančných prostriedkov a oznámeniach o vysporiadaní finančných vzťahov v systéme ITMS.
Lektormi školenia sú zamestnanci OCKÚ OLAF a Ministerstva financií (Certifikačného orgánu).
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 hod. s registráciou od 8:30 hod.