Iné tlačové správy

09.07.2019 - Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vypracoval v spolupráci s ... 
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS/sysadm/art.php?ID=1 Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2018 (ďalej len „Ročná správa“ alebo „Správa“), ktorá bola schválená dňa 12. júna 2019 Riadiacim výborom pr...


30.04.2019 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f... 
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zria...


06.05.2019 - OCKÚ OLAF prezentoval tému boja proti podvodom a korupcii pri využí... 
Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnil v aule Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“) v Žiline seminár, ktorý organizovalo detašované pracovisko MPC v Žiline v spolupráci s Úradom vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odborom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“...

Od 1. augusta sa novým  generálnym riaditeľom stal pán Ville Itälä na obdobie siedmich rokov, ktoré nie je možné obnoviť. Pred vstupom do úradu OLAF bol Itälä členom Európskeho dvora audítorov šesť rokov a predtým poslanec Európskeho parlamentu. Vo svojom rodnom Fínsku...

06.05.2019 - OCKÚ OLAF prezentoval tému boja proti podvodom a korupcii pri využí... 
Dňa 26. apríla 2019 sa uskutočnil v aule Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“) v Žiline seminár, ktorý organizovalo detašované pracovisko MPC v Žiline v spolupráci s Úradom vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odborom Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“...

11.03.2019 - OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR zorganizoval už piaty semi... 
Dňa 07. marca 2019 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF”) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len „MPC”), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, vedy, ...

19.09.2018 - Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu... 
Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   ...

14.05.2018 - OCKÚ OLAF prezentoval aj tento rok v rámci osláv Dňa Európy 2018 oc... 
Dňa 9. mája 2018 sa konali v Bratislave na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí oslavy Dňa Európy, ktorých partnerom je aj Úrad vlády SR (ÚV SR).   Na podujatí odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) prezentoval pôsobenie ÚV SR v oblasti boja proti podvodom v súv...

11.04.2018 - OCKÚ OLAF zorganizoval v spolupráci s odborom prevencie korupcie ÚV... 
Dňa 09. apríla 2018  sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len: OCKÚ OLAF“) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len: „MPC“), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, ved...

 
26839