Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021

13.06.2022

Dňa 08. júna 2021 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 22. Výročnú správu o činnosti v roku 2021.

Správa informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2021. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a operácií zameraných na boj proti podvodom proti výdavkom EÚ, podvodom s príjmami EÚ, falšovaniu a pašovaniu, a venuje sa aj vyšetrovaniam prípadov nesprávneho konania v inštitúciách EÚ.

Niektoré z kľúčových údajov o výkone vyšetrovania OLAF-u v roku 2021 boli:
  • OLAF uzavrel 212 vyšetrovaní a vydal 294 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ.
  • OLAF odporučil vrátenie 527,4 milióna EUR do rozpočtu EÚ.
  • OLAF začal 234 nových vyšetrovaní na základe 1 110 oznámení, ktoré dostali a analyzovali jeho experti.

Výročná správa obsahuje osobitnú kapitolu o „úlohe úradu OLAF pri predchádzaní environmentálnym škodám a ochrane ekologickej obnovy EÚ“, pričom zdôrazňuje prácu úradu OLAF pri odhaľovaní podvodných praktík proti zeleným fondom EÚ.


Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2021 nájdete tu.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 07/2022 zo dňa 09. 06. 2020 (k dispozícii aj v slovenskom jazyku). 
 
Informácie, týkajúce sa Výročnej správy sú zverejnené aj na twitterovom účte OLAF-u @EUAntiFraud 
https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1534449585644511232
https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1534542313535545347/photo/1
https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1534546147485921280
https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1534547637634048000

ako aj na LinkedIn.