EPPO a OLAF podpísali pracovnú dohodu

09.07.2021

Dňa 5. júla 2021 podpísal v Luxemburgu generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Ville Itälä s európskou hlavnou prokurátorkou Laurou Kӧvesi pracovnú dohodu ako základ pre koordináciu a spoluprácu medzi oboma úradmi do budúcna.
 
OLAF vedie administratívne vyšetrovania, zatiaľ čo Európska prokuratúra (EPPO) vedie vyšetrovanie trestných činov a trestné stíhanie vo veciach spadajúcich do jeho právomoci pred vnútroštátnymi súdmi. Spoločným cieľom je zvýšiť odhaľovanie podvodov na úrovni EÚ, predchádzať duplicite, chrániť integritu a efektívnosť vyšetrovania trestných činov a maximalizovať vymáhanie škody. Oba úrady spoja svoje vyšetrovacie a ďalšie kapacity s cieľom zlepšiť ochranu finančných záujmov Európskej únie.
 
Pracovná dohoda okrem iného stanovuje, ako si tieto dva úrady budú vymieňať informácie, hlásiť a odovzdávať potenciálne prípady a navzájom sa podporovať pri svojich vyšetrovaniach. Zahŕňa tiež to, ako bude OLAF v prípade potreby vykonávať doplňujúce vyšetrovania, ako aj zabezpečenie toho, aby tieto dva úrady zdieľali pravidelné informácie o trendoch a vykonávali spoločné školenia a programy výmeny zamestnancov.
 
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 14/2021 zo dňa 05.07.2021: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/05-07-2021/eppo-and-olaf-working-arrangement-ensuring-no-case-goes-undetected_en
 
Twitter: https://twitter.com/EUAntiFraud/status/1412033929373274112


Laura Kӧvesi and Ville Itälä podpisujúc pracovnú dohodu ©EU