Deň Európy 2011 na Slovensku

13.05.2011

Každoročne sa v Bruseli a v členských štátoch Európskej únie v máji koná Deň Európy, ktorý Európska komisia oficiálne stanovila na 9. máj. Tento rok sa oslavy v Bruseli konali dňa 7. mája pod názvom „Deň otvorených dverí Európskych inštitúcií“.
Podujatia sa pravidelne zúčastňuje aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Tento rok mal stánok OLAFu názov OLAF/OAFCN „Bojujte proti podvodom s OLAFom“.
OAFCN je sieť komunikátorov OLAFu, ktorej cieľom je informovať európskych občanovo tom, čo robí OLAF a jeho partneri v členských štátoch spoločne aj individuálne na ochranu finančných záujmov Európskej únie.
Témou siete bola „spolupráca colných úradov“ spojená s prezentáciou falzifikátov a metód ich odhaľovania. Za Slovenskú republiku sa zúčastnil člen siete z Colného kriminálneho útvaru Colného riaditeľstva SR.

Fotogaléria: http://ec.europa.eu/anti_fraud/open-day/2011/album/index.html

Na Slovensku sú v tomto roku oslavy spojené aj s témou Európskeho roka dobrovoľníctva a  prebiehajú v čase od 16. mája do 20. mája 2011 v piatich slovenských mestách.
Na podujatí sa zúčastní Informačné centrum Úradu vlády SR a prostredníctvom dodania propagačných materiálov na tému boja proti podvodom a korupcii na Slovensku aj odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii Úradu vlády SR, ktorý vystupuje ako Centrálny kontaktný útvar (AFCOS) na ochranu finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii na Slovensku a za tým účelom spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.

Bližšie informácie o programe osláv nájdete na stránke Euroinfo.


Vyhodnotenie aktivít Dňa Európy a Európskeho roku dobrovoľníctva 2011

Počet návštevníkov v jednotlivých mestách
Košice 1500
Prešov 2000
Žilina 2000
Nitra 2200
Komárno 1500
Pozn. V Košiciach ovplyvnilo účasť zlé počasie.

Vyhodnotenie spokojnosti návštevníkov
veľmi spokojní 30%
skôr spokojní 60%
skôr nespokojní 10%
nespokojní 0%

Počet umiestnených propagačných materiálov odboru OLAF BK
Brožúra: Korupcia okolo nás, 300 ks
Leták: "Viete na aké inštitúcie sa môžete obrátiť ak sa stretnete s korupciou?"2400 ks

Ďalšie informácie o podujatí pod názvom KARAVANA boli zverejnené na internetovej adrese http://erd.dobrovolnictvo.sk/ dňa 10. júna 2011.