Ďalšie školenia OCKÚ OLAF na tému ochrany finančných záujmov EÚ v SR v novembri 2013

15.11.2013

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje v mesiaci november 2013 nasledovné školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR:
„Dohľad vo verejnom obstarávaní - školenie sa koná dňa 18. 11. 2013, miesto konania: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava. Školenie je organizované v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie.
„NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“ - školenie sa koná dňa 29. 11. 2013, miesto konania: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava. Školenie je organizované v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru.
Školenia sú určené pre zamestnancov orgánov štátnej správy zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ŠF a KF). Lektormi školenia sú zamestnanci verejnej správy.