Colné podvody významne škodia finančným záujmom EÚ. Colné vyšetrovacie orgány dostanú nové, účinné nástroje na boj proti podvodom

02.09.2016

Od 1. septembra 2016 budú colní vyšetrovatelia v celej Európskej únii môcť využívať nové elektronické nástroje umožňujúce účinnejší boj proti colným podvodom.
 
V dôsledku aktualizácie colných predpisov budú mať orgány prístup k novým informačným systémom, ktoré zaznamenávajú fyzický pohyb kontajnerov prepravovaných na námorných plavidlách, a zhromažďujú informácie o tovare, ktorý vstupuje na územie EÚ, je cez toto územie prepravovaný alebo ho opúšťa. Tieto nové nástroje umožnia EÚ a jej členským štátom lepšie sledovať a vyhľadávať podozrivé zásielky a lepšie odhaľovať colné podvody.
 
Colné podvody pripravujú verejné rozpočty o cenné prostriedky. Preto proti nim musíme účinným a inteligentným spôsobom bojovať,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva v reakcii na zavedenie nových právnych predpisov. „Vďaka novým IT nástrojom budú verejné orgány lepšie vybavené na riešenie tejto výzvy, a to bez toho, aby došlo k narušeniu legitímneho obchodu,“ dodala.
 
Colné podvody – napríklad nesprávne deklarovanie pôvodu výrobku, podhodnotenie alebo nesprávny opis tovaru pri dovoze – spôsobujú finančným záujmom EÚ významnú ujmu. Vzhľadom na medzinárodnú povahu takýchto podvodov je nevyhnutná spolupráca medzi colnými orgánmi.
 
Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u  Úrad OLAF v roku 2015 potláčal cezhraničné podvody a uzavrel rekordný počet vyšetrovaní zo dňa 01. 09. 2016:  
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/01-09-2016/eu-customs-investigators-get-new-powerful-tools-combat-fraud_sk