Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany finančných záujmov EÚ.

V spolupráci s partnermi siete AFCOS a v súlade so schváleným plánom vzdelávania na rok 2021 Národný úrad pre OLAF organizuje v mesiaci september nasledovné školenia: 
 1. Názov: Riadenie rizík a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
  Termín a miesto konania: 07. 09. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  Program školenia
   
 2. Názov: Správne konanie - aplikačná prax v procese správneho konania a problematika súdnych konaní
  Termín a miesto konania: 16. 09. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  Program školenia
   
 3. Názov: Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní
  Termín a miesto konania: 23. 09. 2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  Program školenia
Záujemcov o dané školenia prosíme, aby sa nahlasovali e-mailom na adrese:
aneta.bartkova@vlada.gov.sk najneskôr do 27. 08. 2021 na školenie č. 1 a do 07. 09. 2021 na školenia č. 2 a 3.
Z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení je počet účastníkov školenia limitovaný.

Školenia sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorému bude následne zaslaná pozvánka na školenie. 28795

Dátum poslednej aktualizácie: 26.08.2021