Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF v spolupráci so sekciou plánu obnovy organizuje aj v novom roku 2024 špecificky pre zamestnancov národnej implementačnej a koordinačnej autority a vykonávateľov Plánu obnovy a odolnosti SR školenia zamerané na otázky ochrany finančných záujmov EÚ.
 
V mesiaci marec pripravujeme nasledujúce celodenné školenia:
 
1. Názov: Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (a súvisiaca problematika)
Lektori: Mgr. Martina Drobná, JUDr. Martin Pavluvčík LL.M., MF SR
Termín a miesto konania: 21. 3. 2024, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
 
2. Názov: Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ
Lektor: JUDr. Ing. Ľubomír Slovák, MV SR
Termín a miesto konania: 26. 3. 2024, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
 
 
Pre viac informácií kontaktujte PhDr. Anetu Bartkovú na emailovej adrese  aneta.bartkova@vlada.gov.sk. 
 
28795

Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2022