Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany finančných záujmov EÚ.

V spolupráci s partnermi siete AFCOS a v súlade so schváleným plánom vzdelávania na rok 2022 odbor Národný úrad pre OLAF organizuje v mesiaci máj nasledovné celodenné školenia:

1. Názov: Riadenie rizík a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
Lektor: JUDr. Boris Mucha, PhD., MV SR
Termín a miesto konania: 12. 5. 2022, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
Program
 
2. Názov: Poskytovanie príspevku z EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ z hľadiska praktickej implementácie a súdnej praxeLektori: Mgr. Zuzana Bollová, advokát, doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, ÚŠP GP SR
Termín a miesto konania: 30. 05. 2022, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 
Program
 
Záujemcov o dané školenia prosíme, aby sa nahlasovali e-mailom na adrese: aneta.bartkova@vlada.gov.sknajneskôr do 04. 05. 2022 vrátane na školenie č. 1 a do 17. 05. 2022 vrátane na školenie č. 2.

Školenia sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorému bude následne zaslaná pozvánka na školenie.
 

 
28795

Dátum poslednej aktualizácie: 05.05.2022