Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF v spolupráci so sekciou plánu obnovy organizuje špecificky pre zamestnancov národnej implementačnej a koordinačnej autority a vykonávateľov Plánu obnovy a odolnosti SR školenia zamerané na otázky ochrany finančných záujmov EÚ.

V mesiaci september pripravujeme tieto školenia:
 
1. Názov: Zákon o finančnej kontrole a audite – vybrané oblasti spolu s príkladmi z praxe
Lektori: JUDr. Kristína Duraj Chochlíková a JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M., MF SR
Termín a miesto konania: 21. 9. 2023, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
 
2. Názov: Skúsenosti z výkonu vládnych auditov - vybrané témy
Lektorky: JUDr. Zuzana Paľová a JUDr. Adriána Király Palásthyová, MF SR
Termín a miesto konania: 28. 9. 2023, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
 
Pre viac informácií kontaktujte PhDr. Anetu Bartkovú na emailovej adrese  aneta.bartkova@vlada.gov.sk.
28795

Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2022