Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF, v zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany finančných záujmov EÚ.

V spolupráci s partnermi siete AFCOS a v súlade so schváleným plánom vzdelávania na rok 2023 odbor Národný úrad pre OLAForganizuje v mesiaci február 2023 nasledovné celodenné školenie:
 
 
Názov: Zákon o finančnej kontrole a audite – vybrané oblasti spolu s príkladmi z praxe
Lektori: JUDr. Kristína Duraj Chochlíková a JUDr. Martin Pavluvčík, LL.M., MF SR
Termín a miesto konania: 14. 02. 2023, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
 
Záujemcov o dané školenia prosíme, aby sa nahlasovali e-mailom na adrese: aneta.bartkova@vlada.gov.sknajneskôr do: 2. 2. 2023 vrátane.  

Školenia sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorému bude následne zaslaná pozvánka na školenie.
 
 
28795

Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2022