Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF, v zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany finančných záujmov EÚ.
 
V spolupráci s partnermi siete AFCOS a v súlade so schváleným plánom vzdelávania na rok 2022 odbor Národný úrad pre OLAF organizuje v mesiaci október nasledovné celodenné školenia:
 1. Názov: „Riadenie rizík a boj proti podvodom
  Lektor: JUDr. Boris Mucha, PhD., MV SR
  Termín a miesto konania: 11. 10. 2022, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  Program
   
 2. Názov: „Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní
  Lektorky: Mgr. Zuzana Kochanová, JUDr. Karolína Zverková, PhD., PMÚ SR
  Termín a miesto konania: 20. 10. 2022, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  Program
   
 3. Názov: „Správne konanie - aplikačná prax v procese správneho konania
  Lektorky: JUDr. Zuzana Patermanová, Mgr. Jana Pálková, MF SR
  Termín a miesto konania: 27. 10. 2022, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  Program
Záujemcov o dané školenia prosíme, aby sa nahlasovali e-mailom na adrese: aneta.bartkova@vlada.gov.sk najneskôr 3. 10. 2022 vrátane na školenie č. 1, 10. 10. 2022 vrátane na školenie č. 2 a 3. 
Školenia sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorému bude následne zaslaná pozvánka na školenie. 
28795

Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2022