Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF v spolupráci so sekciou plánu obnovy organizuje aj v novom roku 2024 špecificky pre zamestnancov národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) a vykonávateľov Plánu obnovy a odolnosti SR školenia zamerané na otázky ochrany finančných záujmov EÚ.
 
V mesiaci jún pripravujeme nasledujúce celodenné školenia:
 
1. Názov: Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu
    Lektorky: JUDr. Zuzana Paľová, Ing. Oľga Drugdová, MF SR
   Termín a miesto konania: 20. 6. 2024, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15,           Bratislava
 
2. Názov: Zjednodušené vykazovanie výdavkov pri financovaní z fondov EÚ/mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
      Lektorka: PaedDr. Eva Barcíková, PhD., MF SR
   Termín a miesto konania: 27. 6. 2024, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15,        Bratislava
 
Pre viac informácií kontaktujte PhDr. Anetu Bartkovú na emailovej adrese  aneta.bartkova@vlada.gov.sk.  
 
 
28795

Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2022