Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF, v zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany finančných záujmov EÚ.

V spolupráci s partnermi siete AFCOS a v súlade so schváleným plánom vzdelávania na rok 2023 odbor Národný úrad pre OLAF organizuje v mesiaci marec nasledovné celodenné školenia:
 
 
1. Názov: Riadenie rizík podvodov vo vzťahu k finančným prostriedkom EÚ
Lektor: JUDr. Boris Mucha, PhD., MV SR
Termín a miesto konania:17. 3. 2023, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
Program školenia
 
2. Názov: Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022 a ich dopady
Lektori: JUDr. Ivan Holič, JUDr. Róbert Majchrák, ÚVO
Termín a miesto konania: 21. 3. 2023, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
Program školenia
 
Pre bližšie informácie k prihlasovaniu na dané školenia nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: aneta.bartkova@vlada.gov.sk.

Školenia sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorému bude následne zaslaná pozvánka na školenie.
  
28795

Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2022