Ponuka školení v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany finančných záujmov EÚ.
V spolupráci s partnermi siete AFCOS a v súlade so schváleným plánom vzdelávania na rok 2021 odbor Národný úrad pre OLAF organizuje v mesiaci november nasledovné školenie:
 
 1. Názov I. bloku: Finančná spravodajská jednotka Prezídia PZ – postavenie a úlohy na národnej úrovni a medzinárodná výmena informácií
  Lektor:  plk. Mgr. František Sailer
  Názov II. bloku: Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ
  Lektor:  JUDr. Attila Zajonc, PhD.
  Termín a miesto konania: 25.11.2021, Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
  Program školenia
Záujemcov o dané školenie prosíme, aby sa po konzultácii so svojimi vedúcimi zamestnancami nahlasovali e-mailom na adrese: aneta.bartkova@vlada.gov.sk a to najneskôr do 5.11.2021.

Upozornenie: Školenie bolo zrušené z dôvodu pandemickej situácie. 
 
Školenia sa môže zúčastniť len zamestnanec, ktorému bude následne zaslaná pozvánka na školenie.
 
Momentálne sa Bratislava podľa aktuálnej fázy okresu na COVID automate nachádza v oranžovej fáze a pri realizácii prezenčných vzdelávacích aktivít v priestoroch Hotela Bôrik sa prevádzkovateľ riadi podľa režimu OTP.
28795

Dátum poslednej aktualizácie: 05.11.2021