OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly vykonávanej v rámci EŠIF

17.09.2020

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 28. septembra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Finančná kontrola a audit v rámci EŠIF“

Školenie je určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia budú zamestnanci MF SR.       

Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR, hotela Bôrik, v čase od 8:30 do 16:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.