OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ

29.05.2019

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. júna 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“) - z Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR (ďalej len „ÚŠP“) a z Ministerstva vnútra SR, (ďalej len „MV SR“) opakované  školenie zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia sú zamestnanci GP SR - ÚŠP SR a MV SR.  
      
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR - hotel Bôrik, v čase od 08:30 do 17:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.