OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému daňových podvodov DPH a odhaľovania podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR

18.11.2016

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 28. novembra 2016 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému:
 
„Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Lektormi školenia sú zamestnanci FR SR.
 
Prezentácie sa budú týkať vybraných aspektov DPH a daňovej kontroly, schém daňových podvodov a kontrolného výkazu DPH ako nástroja na ich odhaľovanie.                                                                                              
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 13:30 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 23. novembra 2016 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.