2. medzinárodná konferencia o ochrane Eura proti falšovaniu

08.12.2011

Hág, Holandsko - Európska komisia/OLAF, Európska centrálna banka (ECB) a Europol spoločne zorganizovali 2. medzinárodnú konferenciu o ochrane Eura proti falšovaniu (2011 Euro Conference).

Od obdobia prvej cirkulácie euromincí a bankoviek pred takmer 10 rokmi si mena Euro vytvorila pozíciu stabilnej a bezpečnej meny. Počas svojho pozitívneho vývoja sa však Euro stalo aj atraktívnym pre zločinecké skupiny činné v jeho falšovaní, tak v Únii ako aj mimo nej.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 23.- 25. novembra 2011 v priestoroch Europolu. Jej cieľom bolo zhodnotenie súčasnej situácie v oblasti spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, súdnymi orgánmi a bankovými inštitúciami a nájdenie nových spôsobov spolupráce.

V rámci konferencie sa uskutočnilo 12 workshopov („pracovných dielní“) zameraných na riešenie právnych, súdnych a technických otázok, týkajúcich sa ochrany meny Euro pred falšovaním. Konferencie sa zúčastnilo 170 odborníkov a špecialistov zo 44 krajín ako aj zástupcov 8 medzinárodných organizácií, ktorí okrem vyššie uvedených otázok riešili aj témy ako potrebu efektívnej medzinárodnej spolupráce a školení v oblasti ochrany meny Euro.

V rámci záverov odznela potreba harmonizácie trestných postupov v rámci EÚ aj mimo nej, s ohľadom na možné využitie vyšetrovacích nástrojov ako napríklad tajný agent, kontrolované dodávky a fiktívne nákupy.

Generálny riaditeľ OLAFu p. Giovanni Kessler zdôraznil skutočnosť, že Európska komisia/OLAF bude pokračovať v podpore ochrany Euro navrhovaním potrebnej legislatívy a adekvátnych školení. Konferencia bola financovaná Europolom, ECB a Európskou komisiou v rámci programu Pericles.

Poznámka:
Dňa 12. Júla 2005 bol Europol stanovený Rozhodnutím Rady ako Centrálny úrad Európskej únie, ktorého úlohou je vyvíjať aktivity v oblasti boja proti falšovaniu v súlade s článkom 12 a 15 tzv. Ženevskej konvencie z roku 1929 o zákaze falšovania meny.


Pôvodný zdroj tlačovej správy