OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia policajného zboru

20.11.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 27. novembra 2015 v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia policajného zboru (NAKA) v tomto roku už druhé školenie na tému:
 
„NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie, kontroly a auditu štrukturálnych fondov EÚ, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov v programovom období 2007-2013, Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období 2014-2020, a pracovníkov príslušných inštitúcií plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Lektormi školenia sú zamestnanci NAKA.
 
Prezentácie sa budú týkať trestnoprávnej charakteristiky trestných činov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ.
 
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 h do 11:00 h s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 24. novembra 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.