Informácia o realizácii školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v SR

06.02.2015

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v roku 2015 školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú čerpanie, kontrolu, výkon vládneho auditu, monitorovanie finančných prostriedkov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ ako aj plnenie úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

V rámci série týchto školení organizuje OCKÚ OLAFdňa 16. februára 2015 v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia Policajného zboru školenie na tému:

„Forenzný audit a jeho využitie v oblasti ochrany finančných záujmov“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do implementácie štrukturálnych fondov EÚ (ŠF) a Kohézneho fondu (KF), poľnohospodárskych fondov, kontroly, auditu a plniacich úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.  Lektormi školenia sú  zamestnanci MDVRR SR a NAKA.

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 hod. s registráciou od 8:30 hod.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do 11. februára 2015 na tel. č. : 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.