Školenie OCKÚ OLAF v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR

25.11.2014

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje dňa 27. novembra 2014 nasledovné školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR:

„Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR“

Školenie je určené pre zamestnancov orgánov verejnej správy zapojených do kontroly a implementácie štrukturálnych fondov a správy tradičných vlastných zdrojov.  

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 9:00 hod. s registráciou od 8:30 hod.

Lektorom školenia je zamestnanec Finančného riaditeľstva SR.

V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú, najneskôr do 26. novembra 2014 na tel. č.:02/20925777, email: anna.machalikova@vlada.gov.sk.