„Technická asistencia Centru právnej pomoci pre poskytovanie právnej pomoci v prípadoch preukazujúcich korupčné správanie“

Zmluva č. 2005/017-464-03-03-01-0001
Obdobie realizácie projektu: od 6. septembra 2007 do 6. mája 2008


Očakávaný výsledok:
  • realizované školenia pre právnikov a zamestnancov stredísk právnej pomoci,
  • vypracovaný manuál pre poskytovanie právnej pomoci v prípadoch preukazujúcich korupčné správanie,
  • spracovaný návrh aktivít pre strediská právnej pomoci s cieľom zvýšiť právne vedomie v spoločnosti,
  • vytlačený leták „Ako postupovať pri stretnutí s korupciou“

Reálny výstup:
Tento projekt bol plne financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci
Prechodného fondu
8658