„Posilnenie inštitucionálnych a administratívnych kapacít na predchádzanie

Zmluva č. 2005/017-464-03-03-01-0002 Obdobie realizácie projektu: od 13. decembra 2007 do 15. augusta 2008

Očakávaný výsledok:
 • vytvorenie konkrétnych pokynov a modelových dokumentov pre zamestnancov  špecializovaných orgánov činných v trestnom konaní (Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, Úrad Špeciálnej prokuratúry, Špeciálny súd), ktoré poskytujú usmernenie týkajúce sa úloh, zodpovedností a postupov vyžadovaných slovenskou legislatívnou a v súlade s  medzinárodnými dohodami, ktoré sa týkajú vyhľadávania, zhabania a konfiškácie majetku,
   
 • komplexné školenia pre zamestnancov špecializovaných orgánov činných v trestnom konaní o slovenskom systéme pre vyhľadávanie, zhabanie a konfiškáciu majetku, jeho uplatňovaní a príslušných medzinárodných porovnaniach,
   
 • spracovanie  príručky a manuálov pre zamestnancov špecializovaných orgánov činných v trestnom konaní,

Reálne výstupy:

Semináre (3) pre zemestnancov špecializovaných orgánov činných v trestnom konaní (Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, Úrad špeciálneho prokurátora, Špeciálny súd) v termínoch:

 • 14. - 18. 4. 2008 (Bratislava, Pezinok)
 • 12. - 16. 5. 2008 (Bratislava, Pezinok)
 •   7. - 11. 7. 2008 (Bratislava, Pezinok)
 • odporúčania týkajúce sa medzier a nedostatkov v legislatíve a zhodnotenieharmonizácie slovenskej legislatívy a postupov s Trestnoprávnym dohovorom o korupcii a Dohovorom o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti
 • Príručka a modelové dokumenty
Tento projekt bol plne financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci
Prechodného fondu
8649