Sieť AFCOS

Sieť AFCOS tvoria najmä orgány a inštitúcie, ktoré poskytujú prostriedky Európskej únie a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami alebo je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ.

Partnermi siete AFCOS sú:

 • Úrad vlády SR  (ONÚ OLAF);
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI ako CKO);
 • Ministerstvo financií SR (OA, CO);
 • Ministerstvo dopravy SR;
 • Ministerstvo hospodárstva SR;
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR;
 • Ministerstvo vnútra SR;
 • Ministerstvo spravodlivosti SR;
 • Ministerstvo životného prostredia SR;
 • Ministerstvo kultúry SR;
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR;
 • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR;
 • Ministerstvo zdravotníctva SR;
 • Finančná riaditeľstvo SR;
 • Úrad pre verejné obstarávanie;
 • Najvyšší kontrolný úrad SR;
 • Generálna prokuratúra SR;
 • Národná banka Slovenska;
 • Slovenská informačná služba;
 • Protimonopolný úrad SR;
 • Bratislavský samosprávny kraj.
28093

Dátum poslednej aktualizácie: 24.02.2021