OCKÚ OLAF zorganizoval v spolupráci s odborom prevencie korupcie ÚV SR a MPC už tretí seminár pre učiteľov základných a stredných škôl na tému podvodov a korupcie v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ

11.04.2018

Dňa 09. apríla 2018  sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len: OCKÚ OLAF“) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len: „MPC“), rozpočtovou organizáciou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a odborom prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR na tému: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“.
Cieľom seminára bolo bližšie vysvetliť učiteľom témy boja proti podvodom a korupcie v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ, objasniť základné pojmy, informovať o úlohách Úradu vlády SR v tejto oblasti za prítomnosti lektorov z praxe a to z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR a z Národnej kriminálnej agentúry, vrátane poskytnutia praktických informácií a diskusie o možnostiach využitia interaktívnych metód pri výučbe žiakov.   
Na seminári sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov, predovšetkým riaditeľov základných a stredných škôl z Bratislavského kraja a zamestnancov MPC.  
Súvisiace tlačové správy:
http://www.vlada.gov.sk/ochrana-financnych-zaujmov-eu-v-sr-vdaka-uradu-vlady-uz-treti-rok-v-pozornosti-skol/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/sekcia-kontroly-a-prevencie-korupcie-uradu-vlady-sr-zrealizovala-prvy-seminar-pre-ucitelov-zakladnych-a-strednych-skol-na-temu-ochrany-financnych-zaujmov-eu-a-prevencie-korupcie/
http://www.olaf.vlada.gov.sk/urad-vlady-zrealizoval-dalsi-seminar-pre-veducich-pedagogov-zakladnych-a-strednych-skol-na-slovensku-na-temu-ochrany-financnych-zaujmov-eu-a-prevencie-korupcie/


OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR zorganizoval v spolupráci s odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR a Metodicko-pedagogickým centrom už tretí seminár pre učiteľov základných a stredných škôl

Späť na fotogalériu
 


Príloha