OCKÚ OLAF prezentoval aj tento rok v rámci osláv Dňa Európy 2018 ochranu finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

14.05.2018

Dňa 9. mája 2018 sa konali v Bratislave na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí oslavy Dňa Európy, ktorých partnerom je aj Úrad vlády SR (ÚV SR).
 
Na podujatí odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) prezentoval pôsobenie ÚV SR v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike formou informovania návštevníkov o uvedenej problematike, o možnostiach nahlasovania podozrení z nezrovnalostí, rozdávaním informačných materiálov a formou súťaží.
 
Viac informácií o podujatí môžete nájsť na webovej stránke Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku:
https://ec.europa.eu/slovakia/events/europe-day_sk      

a na webovej stránke Partnerskej dohody:
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/den-europy-v-bratislave/
 
Organizátormi osláv Dňa Európy v Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR. Partnermi podujatia sú Úrad vlády SR v spolupráci s Riadiacimi orgánmi Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Hlavné mesto Bratislava.  
 
Súvisiacu tlačovú správy vydal aj Úrad vlády SR na hlavnej stránke ÚV SR:
http://www.vlada.gov.sk/den-europy-na-namestiach-bratislavy-aj-s-uradom-vlady-sr/

OCKÚ OLAF prezentoval aj tento rok v rámci osláv Dňa Európy 2018 ochranu finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

Späť na fotogalériu