OCKÚ OLAF organizuje školenie o zamerané na mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ

30.05.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) dňa 8. júna 2017 školenie na tému:
 
„Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov a ochrana finančných záujmov EÚ“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Prednášky budú zamerané na vybrané aspekty DPH a daňovej kontroly – podvodné a zneužívajúce konanie  a mechanizmy daňových podvodov a vybrané opatrenia z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom.
 
Lektormi školenia budú zamestnanci FR SR.  
  
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 08:30 h do 12:45 h s registráciou od 8:00 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do    31. mája 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.