OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejšie sa vyskytujúcich problémov pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite

30.04.2018

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 17. mája 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Lektormi školenia sú zamestnankyne MF SR.  
      
Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia ÚV SR, hotela Bôrik, v čase od 08:30 do 15:15 hod. s registráciou od 8:00 hod.