OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému aktuálnych zmien vo verejnom obstarávaní

24.08.2018

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 10. septembra 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu verejného obstarávania (ďalej len „ÚVO“)ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
 
„Aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Školenie bude zamerané na prezentovanie aktuálnych zmien vo verejnom obstarávaní.

Lektormi školenia sú zamestnanci ÚVO.     

Školenie sa uskutoční v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik, v čase od 8:30 do 17:30 hod. s registráciou od 8:00 hod.