OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF

03.05.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ÚV SR) organizuje dňa 11. mája 2017 ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku na tému:

„Riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 
Lektorkou školenia je  zamestnankyňa spoločnosti Deloitte.
  
Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 8:30 h do 12:45 h s registráciou od 8:00 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do   05. mája 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk