OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie, týkajúce sa problematiky ochrany finančných záujmov EÚ

15.06.2018

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 21. júna 2018 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:  
„Register partnerov verejného sektora“   

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Lektormi školenia je zamestnanec MS SR.
       
Školenie sa uskutoční v priestoroch účelového zariadenia Bôrik, v čase od 08:30 do 15:15 hod. s registráciou od 8:00 hod.