OCKÚ OLAF bude prezentovať v rámci osláv Dňa Európy 2016 ochranu finančných záujmov Európskej únie

06.05.2016

Dňa 9. mája 2016 sa budú konať v Bratislave na Hlavnom a Primaciálnom námestí oslavy Dňa Európy, ktoré spoluoranizuje aj Úrad vlády SR.
 
Na Primaciálnom námestí bude OCKÚ OLAF prezentovať pôsobenie Úradu vlády SR v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike formou informovania návštevníkov o uvedenej problematike, o možnostiach nahlasovania podozrení z nezrovnalostí (t.j. pochybení pri čerpaní a tvorbe prostriedkov EÚ v členských štátoch), rozdávaním informačných materiálov a formou súťaží.
 
Na podujatí sa bude súčasne prezentovať aj odbor kontroly a prevencie korupcie sekcie kontroly a prevencie korupcie ÚV SR, ktorého zástupcovia budú informovať o téme korupcie, možnostiach jej nahlasovania príslušným inštitúciám, a to aj formou súťaží.

Viac informácií o pripravovaom podujatí nájdete na webovom sídle Zastúpenia Euróspkej komisie na Slovensku a na webovej stránke Úradu vlády SR.