OCKÚ OLAF bude opäť prezentovať v rámci osláv Dňa Európy 2017 ochranu finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

05.05.2017

Dňa 9. mája 2017 sa budú konať v Bratislave na Hlavnom námestí oslavy Dňa Európy, ktorých partnerom je aj Úrad vlády SR (ÚV SR).
 
Na podujatí bude odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) prezentovať pôsobenie ÚV SR v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike formou informovania návštevníkov o uvedenej problematike, o možnostiach nahlasovania podozrení z nezrovnalostí, rozdávaním informačných materiálov a formou súťaží.
 
Viac informácií o pripravovanom podujatí nájdete na webovej stránke Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku:
http://ec.europa.eu/slovakia/events/europeday_bratislava2017_sk

a na webovej stránke Partnerskej dohody:
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/den-europy-na-hlavnom-namesti-v-bratislave/

Fotogaléria