OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ

12.05.2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) dňa 18. mája  2017 školenie na tému:

„Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“

Školenie je určené pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú poskytovanie, kontrolu, výkon vládneho auditu a monitorovanie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
 
Prednášky budú zamerané na trestnoprávnu charakteristiku trestných činov v súvislosti   s ochranou finančných záujmov EÚ, vybrané právne a aplikačné problémy v oblasti odhaľovania, dokumentovania a vyšetrovania ochrany finančných záujmov EÚ a na hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti súvisiacej s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.
 
Lektormi školenia budú zamestnanci NAKA a GP SR.   

Školenie sa uskutoční v priestoroch Úradu vlády SR v čase od 08:30 h do 12:45 h s registráciou od 8:00 hod.
 
V prípade záujmu o účasť na školení kontaktujte Ing. Annu Machalikovú v termíne do    12. mája 2017 na tel. č.: 02/20925777 príp. emailom: anna.machalikova@vlada.gov.sk.