OCKÚ OLAF organizuje školenie v spolupráci s NAKA

22.03.2013

Dňa 26. marca 2013 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom:

„Národná kriminálna agentúra P PZ a ochrana finančných záujmov EÚ“

Školenie je organizované pre zamestnancov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu so zameraním na poskytnutie všeobecného prehľadu o možnostiach nahlásenia podozrenia z trestného činu, o možnostiach ochrany osoby, ktorá spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. o postupoch pri vyšetrovaní a odhaľovaní trestných činov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Lektormi školenia sú zamestnanci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.