Deň otvorených dverí EÚ inštitúcií 2009 (PDF)

26.05.2009

9. máj 1950 bola deklarácia francúzskeho ministra Róberta Schumana prvým podnetom k vytvoreniu Európskej únie. Tento deň sa stal symbolickým dňom Európy, kedy sa otvoria dvere všetkých inštitúcií verejnosti s cieľom propagovať činnosť inštitúcií Európskej únie a dosiahnuté výsledky.
 
Dňa 9. mája 2009, v sobotu, sa uskutočnil Deň otvorených dverí Európskej komisie v Berlaymonte. Pri príležitosti 10. výročia Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF-u), otvoril podujatie predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, podpredseda Európskej komisie Louis Michel a belgický predseda vlády M. Van Rompuy. Podujatie bolo veľmi úspešné z hľadiska návštevnosti zo strany verejnosti, ako aj zo strany účasti členských štátov. 45 členov siete komunikátorov OAFCN sa zúčastnilo dňa otvorených dverí a propagovalo činnosť jednotlivých národných inštitúcií zapojených do boja proti podvodom.
 
OLAF zorganizoval hru „bojovníci proti podvodom“, ktorá trvala od 10:00 h do 18:00 h a mala veľký úspech u účastníkov. Cieľom hry bolo loptičkou zostreliť podvod, korupciu, pranie špinavých peňazí 
a pašovanie.
 
Bulharský klub novinárov proti korupcii poskytol na tento účel TV dokument „ OLAF strážca euro - fondov“, ktorý sa premietal počas celého podujatia na veľkej obrazovke.
 
 
Link na ďalšie fotografie zo Dňa otvorených dverí Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/open-day/Photo-album/index.htm
 

Príloha