Výročná správa Úradu vlády SR

12.03.2012

Dňa 8. marca 2012 zverejniĺ Úrad vlády SR Výročnú správu o činnosti úradu v roku 2011.

Správa sa zaoberá plnením hlavných úloh Úradu vlády SR a nadrezortných programov a projektov v roku 2011.

V rámci kapitoly Kontrola a boj s korupciou, vybavovanie petícií a sťažností je vyhodnotená aj činnosť odboru Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR v roku 2011.

Celý text Výročnej správy o činnosti Úradu vlády SR (ÚV SR) nájdete na hlavnej stránke ÚV SR v časti:

/data/files/1863_vs_uvsr2011.pdf

/data/files/1863_vs_uvsr2011.pdf