Výročná správa o činnosti OLAF-u za rok 2009

20.07.2010

Dňa 14. júla 2010 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) v Bruseli svoju novú výročnú správu o činnosti za rok 2009. OLAF, ako nezávislá inštitúcia vydáva každoročne správu o činnosti v predchádzajúcom roku paralelne s výročnou správou Európskej komisie s názvom „Ochrana finančných záujmov ES – boj proti podvodom“.
Výročná správa o činnosti sa zameriava hlavne na nezávislú operatívnu činnosť OLAF a prezentuje konkrétne prípadové štúdie, ktoré poukazujú na povahu a výhody práce OLAF.
Výročná správa OLAF, ako aj úplné znenie tlačovej správy je zverejnené na internetovej stránke OLAF: