Výročná schôdza európskych policajných veliteľov priniesla návrh riešení na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu

08.07.2011

Tlačová správa Europolu zo dňa 1. júla 2011

V Holandskom Hágu sa stretli na vôbec prvom zasadnutí európski policajní šéfovia a riaditeľ Europolu, pán Rob Wainwright, aby hovorili na tému zlepšenia strategického chápania problému organizovaného zločinu a terorizmu a potrebe prípravy inovatívnej a efektívnejšej odpovede na túto situáciu do budúcnosti.

Schôdze sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie, menovite komisárka pre vnútorné záležitosti pani Cecilia Malmström a tajomník Interpolu pán Ronald Noble.
Na stretnutí boli prezentované aj závery pracovnej skupiny pre boj proti terorizmu a odporúčané aktivity pri riešení problému organizovaného zločinu (pozri odkaz nižšie).


Pôvodný zdroj tlačovej správy