Vyhodnotenie aktivít Dňa Európy a Európskeho roku dobrovoľníctva 2011

15.06.2011

V dňoch 16. mája 2011 – 20. mája 2011 sa uskutočnili v piatich slovenských mestách oslavy Dňa Európy 2011 tento rok spojené s témou Európskeho roka dobrovoľníctva.

Deň Európy sa oslavuje každoročne v máji v Bruseli a v členských štátoch Európskej únie.
Na podujatí sa zúčastnil okrem Informačného centra ÚV SR aj odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii Úradu vlády SR prostredníctvom dodania propagačných materiálov na tému boja proti podvodom a korupcii na Slovensku.
Odbor vystupuje ako koordinačný útvar pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii na Slovensku a za tým účelom spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).


Vyhodnotenie aktivít Dňa Európy a Európskeho roku dobrovoľníctva 2011

Počet návštevníkov v jednotlivých mestách
Košice 1500
Prešov 2000
Žilina 2000
Nitra 2200
Komárno 1500
Pozn. V Košiciach ovplyvnilo účasť zlé počasie.

Vyhodnotenie spokojnosti návštevníkov
veľmi spokojní 30%
skôr spokojní 60%
skôr nespokojní 10%
nespokojní 0%

Počet umiestnených propagačných materiálov odboru OLAF BK
Brožúra: Korupcia okolo nás, 300 ks
Leták: "Viete na aké inštitúcie sa môžete obrátiť ak sa stretnete s korupciou?"2400 ks

Ďalšie informácie o podujatí pod názvom KARAVANA boli zverejnené na internetovej adrese http://erd.dobrovolnictvo.sk/ dňa 10. júna 2011.